Cele mai bune programe de pregatire la matematica. E-mail: info@matematicon.ro

Rezolvarea Sistemelor Liniare de n Ecuatii si n Necunoscute cu Parametru

  Fie A matricea atasata sistemului.
 • pasul 1. Calculam det (A) si si rezolvam ecuatia det(A)= 0.
 • pasul 2. Pentru valorile parametrilor pentru care det(A) = 0 sistemul este compatibil determinat, adica are solutie unica si il rezolvam.
 • pasul 3. Pentru valorile parametrilor pentru care det(A) = 0 continuam rezolvarea sistemului pentru fiecare caz in parte astfel:
  • a) determinam rangul lui A cautand un minor al lui A diferit de 0 (determinant principal).
  • b) calculam determinantii caracteristici, daca exista (determinantii obtinuti prin bordarea determinantului principal cu o linie si termenii liberi). Determinam valorile parametrilor care anuleaza determinantii caracteristici daca este cazul.
  • c) Pentru cazurile in care toti determinantii caracteristici sunt nuli sistemul este compatibil nedeterminat si se rezolva sistemul. Daca exista cel putin un determinant caracteristic nenul atunci sistemul este incompatibil.
Rezolvarea Sistemelor Liniare de n Ecuatii si n Necunoscute cu Parametru