Cele mai bune programe de pregatire la matematica. E-mail: info@matematicon.ro

Clasa a XI-a - Algebra - Determinanti. Aplicatii in geometrie

1 2

1) d=12

2) d=6

3) d=9

Alege varianta corecta:

1 2 3