Cele mai bune programe de pregatire la matematica. E-mail: info@matematicon.ro

Clasa a XI-a - Algebra - Determinanti. Aplicatii in geometrie

1

1) d=2

2) d=5

3) d=3

Alege varianta corecta:

1 2 3