Cele mai bune programe de pregatire la matematica. E-mail: info@matematicon.ro

Clasa a XI-a - Algebra - Determinanti. Aplicatii in geometrie

1

1) d = 4

2) d = - 4

3) d = - 3

Alege varianta corecta:

1 2 3