Follow us on Twitter
Follow us on Facebook

Clasa a XI-a

Subcategorii

 • Algebra clasa a XI-a
  • Capitolul 1 - Permutari
   • Definitie , exemple. Inversiune. Produsul permutarilor
  • Capitolul 2 - Matrice
   • Definitie.Operatii cu matrice.Proprietati. Exemple.
  • Capitolul 3 - Determinanti
   • Definitia determinantului de ordin  n asociat unei matricei. Calculul determinantului in cazul n=2,n=3
   • Proprietatile determinantilor
   • Aplicatii in geometrie ale determinantilor
  • Capitolul 4 - sisteme de ecuatii liniare
   • Matrice inversabile din Mn ( C ). Ecuatii matriciale
   • Rezolvarea sistemelor de n ecuatii liniare cu n necunoscute,regula lui Cramer (n  4 )
   • Rangul unei matrice A  Mm,n ( C )
   • Proprietatea Kroneker-Capelli in studiul compatibilitatii sistemelor lineare
   • Proprietatea lui Rouche in studiul compatibilitatii sistemelor lineare
   • Metoda Gauss
 • Analiza Matematica clasa a XI-a
  • Capitolul 1 - Limite de functii
   • Notiuni elementare despre dreata reala,intervale, marginire, vecinatati, dreapta incheiata
   • Functi reale de variabila reala elementare
   • Siruri : definitie, monotonie, marginire
   • Limita unui sir
   • Operati cu siruri care au limita
   • Siruri convergente .Criteri de convergenta
   • Limite de functii. Definitia limitei cu vecinatati,cu siruri
   • Calculul limitelor pentru functiile elementare
   • Cazuri exceptate
   • Asimptote
  • Capitolul 2 - Continuitate
   • Functii continue - definitie, puncte de discontinuitate
   • Continuitatea functiilor elementare. Operatii cu functii continue
   • Functii continue pe un interval inchis si marginit
  • Capitolul 3 - Derivabilitate
   • Derivabilitatea si derivatele functiilor elementare
   • Operatii cu functii derivabile
   • Derivabilitatea functiilor compuse. Derivarea inversei unei functii
   • Derivata de ordinul al II-lea
   • Functii derivabile pe un interval: puncte de extrem ale unei functii. Teorema lui Fermat, teorema lui Rolle
   • Teorema lui Lagrange. Consecinte. Teorema lui Darboux
   • Regulile lui l’Hospital
  • Capitolul 4 - Reprezentarea grafica a functiilor
   • Studiul variatiei unei functii cu ajutorul derivatelor
   • Reprezentarea grafica a functiilor
   • Sirul lui Rolle
   • Reprezentarea grafica a conicelor

Forum Matematicon

Login Form